Ohjattu nouto

Oman kapulan merkitseminen

Nala seuraa mihin kapulat menee

Oma löytyi

Kaikki kuvat ovat Kirsi Kuhmosen ottamia.